MU Thiên Ma | TEST: 22/08 - OPEN: 24/08

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 880] 22-08-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 657] 22-08-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 794] 22-08-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 10957] 22-08-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 1033] 22-08-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 972] 22-08-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 745] 22-08-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 759] 22-08-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 1486] 22-08-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 1602] 22-08-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 1685] 22-08-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 718] 22-08-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 903] 22-08-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 1455] 22-08-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 3058] 22-08-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 1402] 22-08-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 683] 22-08-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 2933] 22-08-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 3032] 22-08-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 3343] 22-08-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 2964] 22-08-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 3293] 22-08-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1578] 22-08-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 3611] 22-08-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 2412] 22-08-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1868] 22-08-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1918] 22-08-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 2889] 22-08-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1135] 22-08-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 1764] 22-08-2023
  Xem tất cả các bản tin